Birkas arbeid

 

Nettbutikk
Birka tilbyr i samarbeid med KompetanseSmia/Norges Gullsmedforbund nettbutikk for norske kunstnere og håndverkere.

Den fungerer slik at bestillingene går rett til håndverker, og handelen foregår mellom kunde og håndverker, Birka er kun formidler. For å bli med nettbutikken må du være profesjonell kunst/håndverksprodusent, og bedriften må være mva- registrert.

Vi sørger for felles markedsføring, og teknisk løsning, med PayPal som betalingsløsning. Ut 2015 kjører vi en pilotperiode, som vil si at håndverkerne som deltar står der gratis (utenom avgift til GS1 for dem det gjelder og omkostninger per kjøp til PayPal).
Les mer om nettbutikk


Bedriftsnettverket "Trøndelagd"
Gjennom en forstudie finansiert av Innovasjon Norge, kartlegger nå Birka mulighetene for å få mer trøndersk kunst og håndverk ut på ulike utsalgssteder i regionen. Intensjonen er å gjennomføre et prosjekt som på sikt blir til fordel for kunst- og håndverksnæringa i hele landet, og ikke bare i Trøndelag.
Les mer her

Markedsføring
Markedsføring av norske kunstnere og håndverkere et viktig fokus for Birka. Dette gjøres blant annet gjennom håndverksportalen. Se også referanser.

Månedens produkt
Tidligere har Birka kåret «månedens håndverker», men har nå valgt å heller trekke fram enkeltprodukter. Slik ønsker Birka i enda større grad å gjøre publikum oppmerksom på det flotte som Birka-håndverkerne lager, og fremme salg av tingene. I kåringen legges det blant annet vekt på god form, fargebruk og funksjonalitet, samt presentasjon og salgbarhet.

 

Salgsutstilling
Du finner Birkas salgsutstilling på torget i Rennebu, Sør-Trøndelag. Utstillingen åpnet i ny drakt, og i samlokalisering med klesbutikken Snertne Sneller i mai 2015. Her har alle håndverkere som er med i Birka tilbud om å selge et lite utvalg produkter. Per mai 2015 er det produkter fra over 100 kunstnere og håndverkere fra hele landet i utstillingen.

 


Følg oss på:
Facebook
Twitter
Instagram: birka_handverk

 

 

Logg inn eller registrer deg